Kontakta oss via kontaktformulär

VD och entreprenadchef

Mats Thorszelius

mats@thorszelius.se
070-688 66 71

 

Projektledare montage
 

Mattias Carlsson

mattias@thorszelius.se
070-483 68 34

 

Arbetsledare montage
 

Daniel Rundblad

daniel@thorszelius.se
070-388 46 99

 

Arbetsledare service
 

Richard Myrberg

richard@thorszelius.se
070-339 85 81

 

Adrian Johansson
adrian@thorszelius.se

070-688 68 04

 

Ekonomichef


Cecilia Brolin

cissi@thorszelius.se
018-10 21 20

Ekonomi och administration
 

Tomas Thorszelius

tomas@thorszelius.se
018-10 21 20

 

 

Allt har en början, ett slut och en fortsättning. Att installera ett väl fungerade ventilationssystem kräver förberedelse och att man gör saker i en särkild ordning. Det börjar redan vid idéstadiet, när du som kund funderar på att bygga nytt, bygga om eller bygga till. Att därför inledningsvis investera tid på planering resulterar i en smidare process, bättre resultat och en bättre totalekonomi. Det underlättar även när vi ska montera kanaler, don och aggretat. Allt på rätt plats, vid rätt tidpunkt.

När vi tillsammans med dig är överens om projektet ritar vi upp den optimala lösningen för dig varpå den sedan överförs till vår interna produktionsverksamhet. Med tydlig kvalitetssäkring, avstämningar, uppföljning samt löpande återkoppling till dig som kund och övriga samarbetspartners i produktionen, ser vi till att den lösning vi tagit fram tillsammans monteras och har den funktion som vi kommit överens om.

Vi utför bland annat ventilationsmontage, service, injusteringar och OVK-besiktningar.

Kungsängsvägen 17A, 753 23 Uppsala

© 2019

Thorszelius Ventilation & Service AB

Org. nr 556786-4102